NIPA tukee maahanmuuttajien työllistymistä ja kotoutumista

Maahanmuutto on aina suuri elämänmuutos riippumatta maahan muuton syistä, sillä uuteen maahan kotoutuminen vaatii aikaa sekä sopeutumista. (Suomen Mielenterveysseura, 2015.) Kotoutuminen ei myöskään tapahdu sosiaalisessa tyhjiössä vaan se etenee ihmissuhteiden verkostoissa. Sosiaalisten suhteiden merkitys liittyy ihmisten hyvinvointiin ja pääsyyn osalliseksi muista yhteiskunnan areenoista kuten muun muassa työmarkkinoista (Schubert, 2013). Tässä …

Digitalisaatio muuttaa kirjastopalveluja

Tämä artikkeli perustuu palveluliiketoiminnan opinnäytetyöhön, jossa selvitettiin digitalisaation sisältöä ja sen vaikutusta kirjastoihin. Työssä tutkittiin uuden kirjastopalvelun, omatoimikirjaston syntyä. Kvalitatiivinen tutkimus toteutettiin …