NIPA tukee maahanmuuttajien työllistymistä ja kotoutumista

Maahanmuutto on aina suuri elämänmuutos riippumatta maahan muuton syistä, sillä uuteen maahan kotoutuminen vaatii aikaa sekä sopeutumista. (Suomen Mielenterveysseura, 2015.) Kotoutuminen ei myöskään tapahdu sosiaalisessa tyhjiössä vaan se etenee ihmissuhteiden verkostoissa. Sosiaalisten suhteiden merkitys liittyy ihmisten hyvinvointiin ja pääsyyn osalliseksi muista yhteiskunnan areenoista kuten muun muassa työmarkkinoista (Schubert, 2013). Tässä …

Strateginen yhteistyö, liittoumat ja fuusiot rakenteellisen kehittämisen välineinä

Suomalaisen korkeakoulujärjestelmän yhdeksi keskeiseksi uudistamisen välineeksi on noussut korkeakoulujen välisen yhteistyön tiivistäminen. Mutta mihin tämä yhteistyö lopulta johtaa? Duaalimallille löytyy niin puolustajia kuin vastustajia, ja korkeakoulujärjestelmän uudistamisesta käytävä keskustelu jatkuu vilkkaana. Kirjoittaja: Marjo-Riitta Järvinen Korkeakouluverkoston rakenteellinen kehittäminen 2000-luvulla 2000-luvulle tultaessa oppilaitosverkoston laajuus ja koulutusvolyymi ovat edelleen keskustelun kohteena. Kansainvälisesti vertailtuna …

Digitalisaatio muuttaa kirjastopalveluja

Tämä artikkeli perustuu palveluliiketoiminnan opinnäytetyöhön, jossa selvitettiin digitalisaation sisältöä ja sen vaikutusta kirjastoihin. Työssä tutkittiin uuden kirjastopalvelun, omatoimikirjaston syntyä. Kvalitatiivinen tutkimus toteutettiin tekemällä sähköinen kysely Lahden ja Hollolan kirjastohenkilökunnalle ja omatoimikirjastojen asiakkaille. Kyselyiden ja havaintojen pohjalta kuvattiin omatoimikirjaston asiakkaan palvelupolku. Kirjoittajat: Angelika Nikkinen ja Kirsi Kallioniemi Digitalisaatio ja kirjastot Digitalisaatiolla …