Tavoitteellinen tavoitekuvan rakentaminen ja matkailutoimijoiden yhteistyö luovat mahdollisuuden erottua

Lahden ammattikorkeakoulun (LAMK) hallinnoimassa Mennään metsään -hankkeessa on tavoitteena rakentaa päijäthämäläisittäin ainutlaatuisten ainesten pohjalta kehittämisen kohteena oleville retkeilyreiteille yhteinen profiili, joka avulla erottaudutaan muista Suomen retkeilyalueista. Tavoitteellinen profilointi, jonka ytimen ympärille matkailuyritysten ja -kohteiden palvelut on mahdollista rakentaa, auttaa alueita erottautumaan toisistaan. Kirjoittaja: Niina Ihalainen Tavoitteellista mielikuviin vaikuttamista Metsähalllitus on …

Visiota kohti -haastattelusarja ja Strategiatekokilpailu strategiaviestinnän välineinä

Lahden ammattikorkeakoulu 2020 -strategiaa on toteutettu nyt puolitoista vuotta. Strateginen johtaminen ja strategiasta viestiminen ovat keskeinen osa johtajiston ja esimiesten työtä, mutta strategian toteuttamiseen osallistuu koko henkilöstö ja osin myös opiskelijat. Yhdessä tehtävää strategian tulkintaa ja toteuttamista on tuettu erilaisilla viestintätoimenpiteillä. Tässä artikkelissa kuvataan niistä Visiota kohti –juttusarjaa ja Strategiatekokilpailua. …

Eteenpäin koulutus- ja työllistymispolulla – kokemuksia maahanmuuttajille suunnatuista koulutuspiloteista

Riittämätön suomen kielen taito on usein este työllistymiselle ja koulutuspolulla etenemiselle. Ossi-hankkeessa rakennettaan osallistujajoukon heterogeenisuuden huomioivia koulutustuotteita, joihin liittyy vahva henkilökohtainen ohjaus. Syksyllä 2016 tehdyn selvityksen mukaan koulutukset tuottavat hyviä tuloksia: koulutuksen jälkeen yli puolet osallistujista on siirtynyt töihin tai opiskelemaan. Kirjoittajat: Marja Kiijärvi-Pihkala, Mari Lampinen, Evelina Liski, Maija-Leena Pusa …