Visiota kohti -haastattelusarja ja Strategiatekokilpailu strategiaviestinnän välineinä

Lahden ammattikorkeakoulu 2020 -strategiaa on toteutettu nyt puolitoista vuotta. Strateginen johtaminen ja strategiasta viestiminen ovat keskeinen osa johtajiston ja esimiesten työtä, mutta strategian toteuttamiseen osallistuu koko henkilöstö ja osin myös opiskelijat. Yhdessä tehtävää strategian tulkintaa ja toteuttamista on tuettu erilaisilla viestintätoimenpiteillä. Tässä artikkelissa kuvataan niistä Visiota kohti –juttusarjaa ja Strategiatekokilpailua. …

Asianhallinnan kehittäminen KEHA–keskuksessa

Asianhallintapalvelut ovat yksi niistä kehittämis- ja hallintopalveluista, joita KEHA-keskus tuottaa ELY-keskuksille ja TE-toimistoille. Asianhallintapalvelut ovat tyypillisiä organisaation tukipalveluja ja kuuluvat KEHA-keskuksen ydintoimintoihin. Tässä artikkelissa tuodaan esiin tukipalvelujen merkitystä organisaatiossa ja kuvataan asianhallinnan kehittämissuunnitelmaan liittyvää hanketta, joka toteutettiin ylemmän AMK tutkinnon opinnäytetyönä. Kirjoittajat: Suvi Kangas ja Marja Leena Kukkurainen Tukipalvelujen rooli …

Tietoisuustaidoissa asiantuntija on aloittelija

Tietoisuustaitojen harjoittaminen alkaa olla yhä useammalle arkipäivää. Koska kyseessä on uudenlainen tapa olla ja ajatella, moni kokee olevansa yksin eteen tulevien hämmentävien kysymysten ja kokemusten kanssa. Tässä kirjoituksessa tuon esiin muutaman kursseillani esiin nostetun huomion ja koetan avata niihin hyödyllisiä näkökulmia. Artikkeli on jatkoa aiemmin Verkkolehti Lahtisessa julkaistulle ”Tietoisuustaitoja oppimaan – …