Avoin julkaisutoiminta vahvistuu

Päätoimittajan tervehdys 1.6.2016 Lahden ammattikorkeakoulun julkaisutoiminnan yhtenä tavoitteena on avointen julkaisujen (Open Access) lisääminen kansallisen avoimen tieteen ja tutkimuksen strategian mukaisesti. Avoin julkaisutoiminta on merkittävä tapa edistää LAMKin TKI-toiminnan aluevaikutusta sekä mahdollistaa uudenlaista yhteistyötä ja innovaatioita. Verkkolehti Lahtinen on vakiinnuttanut paikkansa yhtenä Lahden ammattikorkeakoulun avoimena julkaisufoorumina. Kevään aikana lehdessä on …

Vuosi 2016 käyntiin avoimen tieteen ja tutkimuksen siivittämänä

Lahden ammattikorkeakoulu on muiden suomalaisten korkeakoulujen tavoin sitoutunut kehittämään avoimeen tieteeseen ja tutkimukseen perustuvia toimintamalleja. Ammattikorkeakoulujen toiminnassa avoin tiede ja tutkimus tarkoittaa muun muassa uusia työtapoja, uusia oivalluksia, uutta tietoa ja ketterää tietovirtojen liikuttelua innovaatiotoimintaa hyödyttäen. Työvälineinä ovat tutkimustulosten avoin julkaiseminen, tutkimusaineistojen avaaminen ja avoimet tutkimusmenetelmät kuten avoimen lähdekoodin ohjelmistot. …

Päätoimittajan tervehdys syksyyn 2015

Uusi lukuvuosi on lähtenyt käyntiin vauhdilla suurten sekä kansallisten että kansainvälisten myllerrysten saattelemana. Suomessa koulutukseenkin kohdistuu nyt ja tulevaisuudessa merkittäviä rakenteellisia ja toimintakulttuuriin liittyviä uudistuksia. Samaan aikaan yhteiskunta, työelämä ja myös yksilöiden henkilökohtainen elämä ovat muutoksessa, halusi sitä tai ei. Oman lisänsä tähän tuo Eurooppaan pyrkivät pakolaiset ja heidän inhimillinen …