Lahden ammattikorkeakoulusta toiminnallisia oppimateriaaleja Itämeri-tietoisuuden lisäämiseksi

Lahden ammattikorkeakoulussa (LAMKissa) on toteutettu keväästä 2016 alkaen EU-lippulaivahankkeen statuksen saanutta Interactive Water Management (IWAMA) -projektia. Projektissa on mukana jätevedenpuhdistusalan toimijoita Itämeren alueelta. Hankkeen tavoitteena on kehittää jätevedenpuhdistusprosessien energiatehokkuutta, lietteen lämpö- ja energiapotentiaalin hyödyntämistä sekä vähentää ravinteiden päätymistä Itämereen. Osana IWAMA-hanketta LAMK on sitoutunut osallistumaan Itämerihaasteeseen. Tässä artikkelissa kerrotaan, miten …

Tavoitteena hiilineutraalius

Viime aikoina on uusi käsite, hiilineutraalius, noussut laajemmin esille ilmastopolitiikassa sekä -strategioissa. Suomen valtio pyrkii vähentämään 80 % kasvihuonekaasupäästöjään vuoteen 2050 mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna, mikä aiheuttaa muutospaineita kunnille. Tampereen kaupungille tehdyssä opinnäytetyössä selvitettiin asiantuntijoiden näkemyksiä siitä mitä kaupungin tulisi tehdä ja kuinka toimia eri sidosryhmien kanssa tavoitteen saavuttamiseksi. …

Oliiviöljyjätteestä uudenlaiseksi kemikaaliksi

Jätteiden käsittely on muuttunut viime vuosina radikaalisti – kaatopaikkoja suljetaan, jätelakeja kiristetään ja jätteitä ohjataan hyötykäyttöön monin eri tavoin. Muutoksista huolimatta Eurooppa ei saa koko jätemäärää ohjattua hyötykäyttöön. Kehitystä kaipaa eritoten biojäte, josta vielä 40 % ohjattiin kaatopaikoille vuonna 2010. Suunta on kuitenkin parempaan päin, sillä orgaanisen jätteen muuttaminen energiaksi …