Uusiutuvan energian mahdollisuudet hevostiloilla

EU:n ilmasto- ja energiapaketissa vuodelle 2020 on asetettu tavoitteet mm. energiatehokkuuden parantamiseksi ja uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi 20 % vuoden 1990 tasoon verrattuna (European Comission 2016). Suomen maaseudulla on runsaasti potentiaalia uusiutuvan energian tuotantoon. Myös hevostiloilla saattaa olla hyvät mahdollisuudet parantaa energiaomavaraisuuttaan tuottamalla itse osa tarvitsemastaan energiasta, kunhan ne vain …

Biokaasusta uusiutuvaa energiaa maaseudulle

EU:lla ja Suomella on monia uusiutuvan energian käytön lisäämiseen ja päästöjen vähentämiseen liittyviä tavoitteita. Biokaasu on yksi niistä energiamuodoista, joiden hyödyntämisessä on mahdollisuuksia erityisesti maaseudulla. Viime vuosina biokaasun hyödyntämistä energialähteenä on lisääntynyt ja kehitys jatkunee samansuuntaisena. Maatilakohtaisten biokaasulaitosten rakentaminen on myös yleistynyt. Maaseudun mahdollisuuksia hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja parantaa energiatehokkuutta …

Fortum HorsePower-palvelu ratkaisee hevostallien lantaongelmaa ja luo lannasta energiaa

Tässä artikkelissa käsitellään hevostallien lantaongelman ratkaisuun kehitettyä palvelukonseptia, jonka avulla hevosenlannasta luodaan energiaa. Palvelun keskiössä on aina asiakas, jonka kanssa palveluntarjoaja toimii vuorovaikutuksessa. Tästä vuorovaikutuksesta syntyy asiakkaan palvelukokemus. Palvelun ja palvelukokemuksen kehittämisen kannalta on keskeistä ymmärtää asiakkaan tarpeita, odotuksia sekä arvonmuodostumista. Syvällisen asiakasymmärryksen hankkiminen on kehittämisen lähtökohta palvelumuotoilussa, joka on …