Energia- ja materiaalikatselmoinneilla pienentämään hiilijalanjälkeä

Energia- ja materiaalikatselmustoiminta ovat kunnille ja yrityksille keinoja vähentää kulutustaan ja tuoda huomattavia kustannussäästöjä. Tiivistettynä energiakatselmoinnissa lisätään energiatehokkuutta, mikä säästää rahaa ja pienentää hiilijalanjälkeä. Materiaalikatselmoinnissa taas pienennetään yrityksen materiaalivirtoja raaka-aineiden hankinnasta kierrätykseen. Kirjoittaja: Mikko Rahikkala Katselmointitoiminnan taustoja Motiva Oy on vuodesta 1994 tehnyt energiakatselmustoimintaa. Ennen vuotta 2015 ei energiakatselmuksista ollut …

Muotialan kestävän kehityksen liiketoimintastrategiat: Kiertotalouden mahdollisuudet tekstiilialalla

Tiivistelmä Artikkeli perustuu liiketalouden alan opinnäytetyöhön, jonka tavoitteena oli tutkia kiertotalouden mahdollisuuksia tekstiilialalla ja löytää vaihtoehtoisia keinoja kuluttajille ja yrityksille heidän tekstiilijätteensä kierrättämiseen sekä löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia jo olemassa olevalle ja kierrätetylle tekstiilimateriaalille. Kirjoittajat: Jenni Kemppainen ja Sari Suominen Tekstiilien ostaminen ja valmistus lisääntyy jatkuvasti, mikä tarkoittaa, että myös yhä …

Ulkoilmatapahtuminen somistustekstiilit

Artikkelissa käsitellään tekstiilien kierrätystä. Suomessa syntyy vuosittain arviolta kymmenen kiloa tekstiilijätettä asukasta kohden, eikä niitä saisi enää 2016 tammikuussa voimaan tulleen jätelain uudistuksen nojalla viedä kaatopaikalle (Aalto, Dahlbo, Eskelinen, Huopalainen, Pennanen, Salmenperä & Sippola 2015). Tämän vuoksi tekstiilien jatkokäytön suunnittelu tulee nousemaan yhä tärkeämmäksi. Tekstiilit voidaan hyödyntää energiaksi tai polttoaineeksi, mutta …