Asiakaskokemusta voi ja tulee johtaa – myös asiantuntijapalveluissa

Tässä artikkelissa yhdistetään palvelumuotoilun, lean- ja agile-ajattelun sekä asiakaskokemuksen johtamisen näkökulmia asiantuntijapalveluiden kontekstissa. Kuluttajapalveluiden ja B2B-liiketoiminnan rinnalla myös asiantuntijapalveluissa on tärkeää huolehtia siitä, että toimintaa ohjaa riittävä asiakasymmärrys. Kun arvon luominen asetetaan toiminnan keskiöön, asiakasnäkökulman huomioiminen ei jää asiakastyytyväisyyden ja staattisten markkinasegmenttien asteelle, vaan asiakkaan kokemusta voidaan tarkastella kokonaisvaltaisesti ja …

Mikroyrittäjyyden kannattavuus Suomessa

Jos kiireisen työpäivän päätteeksi voi todeta, että on kannattavampaa olla työtön kuin yrittäjä, ei kaikki mene silloin kuin Strömsössä! Tässä artikkelissa pohditaan mikroyrittämisen kannattavuutta sekä yrittäjän sosiaaliturvaa Suomessa. Onko itsensä työllistäminen taloudellisesti mahdollista vai onko kannattavampaa tehdä jotain muuta tai vaihtoehtoisesti olla tekemättä mitään? Artikkeli pohjautuu Lahden ammattikorkeakoulun liiketalouden alalla …

Taiteessa on kaikki sallittua

Mistä saamme uusia, ennakkoluulottomia, luovia ja innovatiivisia menetelmiä työyhteisöihin? Taidelähtöisiä menetelmiä on Suomessa käytetty 1990-luvun puolivälistä lähtien lähinnä sosiaali- ja terveysalalla, mutta työelämän kehittämistä taiteen keinoin voidaan hyödyntää missä tahansa työyhteisössä ja yrityksessä. Taidelähtöiset menetelmät ovat uusi, vakavasti otettava toimintatapa nykyiseen kovaan kilpailuun yritysmaailmassa ja apukeino myös kuntien muutosten käsittelyssä. …