Muotialan kestävän kehityksen liiketoimintastrategiat: Kiertotalouden mahdollisuudet tekstiilialalla

Tiivistelmä Artikkeli perustuu liiketalouden alan opinnäytetyöhön, jonka tavoitteena oli tutkia kiertotalouden mahdollisuuksia tekstiilialalla ja löytää vaihtoehtoisia keinoja kuluttajille ja yrityksille heidän tekstiilijätteensä kierrättämiseen sekä löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia jo olemassa olevalle ja kierrätetylle tekstiilimateriaalille. Kirjoittajat: Jenni Kemppainen ja Sari Suominen Tekstiilien ostaminen ja valmistus lisääntyy jatkuvasti, mikä tarkoittaa, että myös yhä …

Tarinoilla kohti digiajan kampusta

Tässä artikkelissa esitellään tulevaisuusorientoituneen käyttäjätiedon hankintaan kehitettyä Tarinapeli-menetelmää. Menetelmä syntyi osana loppuvuodesta 2015 valmistunutta toiminnallista restonomi-opinnäytetyötä, joka linkittyy vahvasti Lahden ammattikorkeakoulun strategiseen muutokseen sekä valmistautumiseen uuteen M19-kampukseen. Tarinapeli yhdistää tarinallistamisen, jolle on luonteenomaista inspiroida ja vapauttaa ajattelua, sekä pelillistämisen, jonka avulla voidaan motivoida käyttäjiä kuvittelemaan mahdollisia tilanteita ja ideoimaan luovia …

Ulkoilmatapahtuminen somistustekstiilit

Artikkelissa käsitellään tekstiilien kierrätystä. Suomessa syntyy vuosittain arviolta kymmenen kiloa tekstiilijätettä asukasta kohden, eikä niitä saisi enää 2016 tammikuussa voimaan tulleen jätelain uudistuksen nojalla viedä kaatopaikalle (Aalto, Dahlbo, Eskelinen, Huopalainen, Pennanen, Salmenperä & Sippola 2015). Tämän vuoksi tekstiilien jatkokäytön suunnittelu tulee nousemaan yhä tärkeämmäksi. Tekstiilit voidaan hyödyntää energiaksi tai polttoaineeksi, mutta …