Lisätty todellisuus – Reality Check -peli

Lisätty todellisuus on saanut viime aikoina näkyvyyttä erityisesti mobiililaitteiden yleistymisen sekä niiden teknologian nopean kehittymisen ansiosta. Uusi tekniikka on saanut myös sovelluskehittäjät kiinnostumaan aihepiiristä aiempaa enemmän, koska nykyisen teknologian avulla voidaan tehdä jo hyvin monipuolisia sovelluksia.Artikkeli perustuu ohjelmistotekniikan opinnäytetyöhön, jonka aiheena oli lisättyyn todellisuuteen tutustuminen ja sitä hyödyntävän sovelluksen tekeminen …

Monipuolisiin käyttötarkoituksiin soveltuva huonekalu – Muotoiluprosessi ja tuoteidean jalostaminen liikeideaksi

Tämä artikkeli perustuu puutekniikan suuntautumisvaihtoehdon opinnäytetyöhön, jonka aiheena oli uuden huonekalun suunnittelu ja tämän tuoteidean ympärille perustuvan liikeidean luominen. Opinnäytetyössä tavoitteena oli suunnitella mahdollisimman monikäyttöinen, laadukas ja pitkäikäinen huonekalu sekä tutkia sen menestymismahdollisuuksia markkinoilla ja luoda alustava liikeidea tuotteen ympärille. Kirjoittajat: Ronja Johansson, Sofia Ristolainen ja Jari Suominen Elämäntilanteiden muuttuminen …

Käyttäjäkokemus Kysy.fi-palvelussa

Hyvään käyttäjäkokemukseen ei voi panostaa liikaa, sillä se voi olla ratkaiseva tekijä siinä, haluaako käyttäjä palata tuotteen tai palvelun pariin uudelleen. Tämä artikkeli käsittelee sitä, mitä käyttäjäkokemus ja käytettävyys ovat ja miten ne liittyvät toisiinsa. Artikkeli esittelee myös toteutuksen ja tulokset käyttäjäkokemustutkimuksesta, joka tehtiin Kysy.fi-palvelulle opinnäytetyönä. Kirjoittajat: Tiina Nylén ja Sariseelia …