Mobiilisovellukset sähköisessä taloushallinnossa

Kirjoittajat: Toni Hovinen ja Marjatta Pasanen Mobiilisovellukset ovat suuri mahdollisuus tulevaisuuden sähköisessä taloushallinnossa. Mobiilisovellusten ja sähköisen taloushallinnon avulla voidaan tarjota kustannustehokkaita ratkaisuja talo-ushallinnon prosessien toteuttamiseen erityisesti pk-yrityksille. Johdanto Tämä artikkeli perustuu kyselytutkimukseen, jonka tavoitteena oli selvittää taloushallinnon mobiilisovellusten käyttäjäkokemuksia ja yritysten vaatimia ominaisuuksia taloushallinnon mobiilisovelluksilta. Kyselytutkimus toteutettiin osana opinnäytetyötä. Kysely …

Tekstiiliteollisuudesta jätteetöntä?

Kirjoittajat: Minna Virtanen ja Lea Heikinheimo Vaatetukseen ja kodin sisustukseen liittyvät trendi-ilmiöt vaihtuvat nykypäivänä yhä nopeammin. Tämän vuoksi myös tekstiiliteollisuudessa on reagoitu kysyntään, jolloin edullisten ja heikkolaatuisten tuotteiden valmistus lisääntyy. Ylitarjonta tuo kuitenkin omat ongelmansa, jolloin suuri määrä myymättömiä ja täysin käyttökelpoisia tuotteita päätyy suoraan kaatopaikoille. Tekstiilituotteiden elinkaarta voidaan pidentää …

Asiakasymmärrys ja markkinointitutkimus vaatetusalan liiketoiminnan kehittämisen välineinä

Kirjoittajat: Anja Makkonen ja Kati Peltonen Tämän artikkelin lähtökohtana on Anja Makkosen opinnäytetyö, jossa vaatetusalan yrityksen toimeksiannosta tehtiin Keski-Euroopan vaatetusmarkkinoita koskeva markkinaselvitys ja kuluttajatutkimus. Artikkelissa kuvataan suomalaisen vaatetusalan nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä sekä asiakasymmärryksen merkitystä liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan kansainvälisen markkinatutkimuksen haasteita ja mahdollisuuksia. Suomalaisen vaatetusalan nykytila ja tulevaisuuden …