Työtyytyväisyyden ja työmotivaation toteutuminen

Työntekijän tyytyväisyys ja motivaatio työtään kohtaan heijastuvat henkilökohtaisen työpanoksen ohella koko työyhteisön viihtyvyyteen. Henkilöstön suhtautuminen työhönsä on monien tekijöiden summa, johon työnantaja voi osaltaan vaikuttaa joko positiivisesti tai negatiivisesti. Onnistuneen henkilöstöhallinnon piirteitä korostetaankin tänä päivänä alan julkaisuissa ja sen merkitys työnantajalle on entistä suurempi. Artikkeli perustuu liiketalouden alan opinnäytetyöhön, jonka …

Vastaanottokeskuksen henkilöstön ja materiaalivirtojen johtaminen

Tässä artikkelissa käsitellään Suomen Punaisen Ristin Hämeen Piirin Lahden vastaanottokeskuksen perustamiseen liittyneitä haasteita, joita tuli esiin käynnistämisvaiheessa henkilöstö- ja materiaalivirtojen johtamisessa. Lahden vastaanottokeskuksen ensimmäiset asukkaat tulivat 25.9.2015, 9 tuntia sen jälkeen, kun keskus oli käynnistetty. Ensimmäisten toimintaviikkojen jälkeen vastaanottokeskuksessa oli 650 asukasta. Lahden vastaanottokeskus ottaa vastaan turvapaikanhakijoita, järjestäen heille lain vaatimat …

Innovating Sustainable Urban Living and Wellbeing – monialaisesti kestävää kaupunkikehitystä ja yrittäjyysvalmiuksia oppimassa

Tässä artikkelissa kuvataan opiskelijoiden ja ohjaajien kokemuksia monialaisesta Innovating Sustainable Urban Living and Wellbeing -opintojaksosta, joka toteutettiin LAMKissa lokakuussa 2015. Opintojaksoon osallistui 17 opiskelijaa kahdeksasta eri maasta, ja mukana oli sekä vaihto- että tutkinto-opiskelijoita jokaiselta koulutusalalta. Opiskelijat jaettiin järjestäjien puolesta etukäteen neljään eri ryhmään siten, että monialaisuus toteutuisi mahdollisimman hyvin …