Muotialan kestävän kehityksen liiketoimintastrategiat: Kiertotalouden mahdollisuudet tekstiilialalla

Tiivistelmä Artikkeli perustuu liiketalouden alan opinnäytetyöhön, jonka tavoitteena oli tutkia kiertotalouden mahdollisuuksia tekstiilialalla ja löytää vaihtoehtoisia keinoja kuluttajille ja yrityksille heidän tekstiilijätteensä kierrättämiseen sekä löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia jo olemassa olevalle ja kierrätetylle tekstiilimateriaalille. Kirjoittajat: Jenni Kemppainen ja Sari Suominen Tekstiilien ostaminen ja valmistus lisääntyy jatkuvasti, mikä tarkoittaa, että myös yhä …

Tarinoilla kohti digiajan kampusta

Tässä artikkelissa esitellään tulevaisuusorientoituneen käyttäjätiedon hankintaan kehitettyä Tarinapeli-menetelmää. Menetelmä syntyi osana loppuvuodesta 2015 valmistunutta toiminnallista restonomi-opinnäytetyötä, joka linkittyy vahvasti Lahden ammattikorkeakoulun strategiseen muutokseen sekä valmistautumiseen uuteen M19-kampukseen. Tarinapeli yhdistää tarinallistamisen, jolle on luonteenomaista inspiroida ja vapauttaa ajattelua, sekä pelillistämisen, jonka avulla voidaan motivoida käyttäjiä kuvittelemaan mahdollisia tilanteita ja ideoimaan luovia …

Android-sovelluskehitys – Mobiilisovelluksen suunnittelu, toteutus ja julkaisu

Artikkeli perustuu ohjelmistotekniikan opinnäytetyöhön, jonka aiheena oli työajanseurantamobiilisovelluksen suunnittelu ja toteuttaminen sekä julkaiseminen sovelluskaupassa. Älypuhelin kulkee ihmisten mukana joka paikkaan. Parhaassa tapauksessa älypuhelimet voivat helpottaa ja nopeuttaa ihmisten arkisia askareita. Yksi työssäkäyvien jokapäiväisistä askareista on työtuntien kirjaaminen, mikä saattaa kuitenkin joskus unohtua. Älypuhelimella käytettävä työajanseurantamobiilisovellus saattaisi olla ratkaisu ongelmaan. Opinnäytetyön …