Tietoliikenneverkon valvontaohjelmiston käyttöönotto

Tässä artikkelissa kerrotaan verkonvalvontaohjelmiston käyttöönotosta suomalaisen energia-alan yhtiön tietoliikenneverkkoon. Artikkelissa käydään läpi verkonvalvonnan ja verkonhallinnan tärkeydestä yritysten jokapäiväisessä liiketoiminnassa, SNMP-protokollan toimintaa, sekä valitun verkonvalvontaohjelmiston tärkeimmät ominaisuudet toimeksiantajalle. Teksti perustuu opinnäytetyönä tehtyyn tutkimukseen. Tutkimuksessa käydään läpi verkonvalvontaohjelmiston asennus yrityksen tietoliikenneverkkoon ja verkonvalvontaohjelmiston konfigurointi yrityksen tarpeisiin. Tavoite oli saada verkonvalvontaohjelmisto yritykselle toimivaksi …

Kauppakeskuksen runkokytkinverkko

Artikkelissa kuvataan kauppakeskuksen runkokytkinverkon toteuttamista kauppakeskuksen laajennuksen yhteydessä. Runkokytkinverkon rakentamisessa hyödynnettiin olemassa olevaa valokuituverkkoa. Artikkeli perustuu tietotekniikan koulutusohjelman tietoliikennetekniikan suuntautumisvaihtoehdon opinnäytetyöhön, jonka aiheena oli kytkinverkon toteuttaminen kauppakeskukseen. Kirjoittajat: Katja Kuitunen ja Marianne Matilainen Tausta Nykyisin runkokytkinverkoissa arvostetaan nopeutta ja vakaata toimintaa. Vanhoja kupariyhteyksiä korvataan nopeilla kuituyhteyksillä. Nopeus ei yksin takaa …

Lisätty todellisuus – Reality Check -peli

Lisätty todellisuus on saanut viime aikoina näkyvyyttä erityisesti mobiililaitteiden yleistymisen sekä niiden teknologian nopean kehittymisen ansiosta. Uusi tekniikka on saanut myös sovelluskehittäjät kiinnostumaan aihepiiristä aiempaa enemmän, koska nykyisen teknologian avulla voidaan tehdä jo hyvin monipuolisia sovelluksia.Artikkeli perustuu ohjelmistotekniikan opinnäytetyöhön, jonka aiheena oli lisättyyn todellisuuteen tutustuminen ja sitä hyödyntävän sovelluksen tekeminen …