Kirjanpitäjän työn muuttuminen toiminnanohjausjärjestelmän vaihtuessa –Case Oilon konserni

Sähköinen ja digitalisoituva taloushallinto on aiheuttanut muutoksia talousammattilaisten työtehtäviin sekä tilitoimistoissa että itse kirjanpitonsa järjestävissä yrityksissä. Sähköisen taloushallinnon avulla laskentatoimen tuottama tieto on ajantasaisesti saatavilla ja automatisoimalla tehtäviä voidaan pienentää kustannuksia ja henkilöstötarvetta ilman kirjausten laadun heikkenemistä. Muutosprosessi paperisesta toimistosta sähköiseen on haastava ja työn muuttumisen ennustaminen voi olla vaikeaa. …

Työnantajan ja työnhakijan kohtaaminen työpaikkailmoituksella ja oikeilla foorumeilla – case: HR-Palvelut Oy

Nykyään työnantajan ja työnhakijan kohtaamiseen on useita eri foorumeita ja työpaikkailmoituksen sisällön merkitys on suuri. Kun työnantajat ja työnhakijat eivät kohtaa toisiaan, syntyy rekrytointiongelma. Työnantajan on tärkeää tunnistaa tehokkaimmat rekrytointifoorumit, joissa oikeanlaiset työnhakijat ovat. Keskimäärin suomalainen rekrytoija hyödyntää yli kahta eri foorumia yhtä avointa työpaikkaa täytettäessä. Tässä artikkelissa kuvataan työpaikkailmoitusten …

Monipuolisiin käyttötarkoituksiin soveltuva huonekalu – Muotoiluprosessi ja tuoteidean jalostaminen liikeideaksi

Tämä artikkeli perustuu puutekniikan suuntautumisvaihtoehdon opinnäytetyöhön, jonka aiheena oli uuden huonekalun suunnittelu ja tämän tuoteidean ympärille perustuvan liikeidean luominen. Opinnäytetyössä tavoitteena oli suunnitella mahdollisimman monikäyttöinen, laadukas ja pitkäikäinen huonekalu sekä tutkia sen menestymismahdollisuuksia markkinoilla ja luoda alustava liikeidea tuotteen ympärille. Kirjoittajat: Ronja Johansson, Sofia Ristolainen ja Jari Suominen Elämäntilanteiden muuttuminen …