Tarinoilla kohti digiajan kampusta

Tässä artikkelissa esitellään tulevaisuusorientoituneen käyttäjätiedon hankintaan kehitettyä Tarinapeli-menetelmää. Menetelmä syntyi osana loppuvuodesta 2015 valmistunutta toiminnallista restonomi-opinnäytetyötä, joka linkittyy vahvasti Lahden ammattikorkeakoulun strategiseen muutokseen sekä valmistautumiseen uuteen M19-kampukseen. Tarinapeli yhdistää tarinallistamisen, jolle on luonteenomaista inspiroida ja vapauttaa ajattelua, sekä pelillistämisen, jonka avulla voidaan motivoida käyttäjiä kuvittelemaan mahdollisia tilanteita ja ideoimaan luovia …

Opiskelijaosuuskunta on haasteellinen johdettava

Osuuskunta poikkeaa yritysmuotona hieman muista yrityksistä, kun tarkastellaan sen ominaispiirteitä esimerkiksi johtamisen näkökulmasta. Opiskelijoiden perustama osuuskunta saattaa muokata johtamista vielä entisestään. Tämä artikkeli perustuu opinnäytetyöhön, jossa tutkittiin opiskelijaosuuskunnan päivittäistä johtamista case-yritys M.IDEA osk:n kautta. Tutkimus osoitti M.IDEAn kaltaisen osuuskunnan johtamisen haasteelliseksi. Kaverijohtajuuden periaatteista voisi olla apua mietittäessä sopivaa johtamismallia. Kirjoittajat: …

Innovating Sustainable Urban Living and Wellbeing – monialaisesti kestävää kaupunkikehitystä ja yrittäjyysvalmiuksia oppimassa

Tässä artikkelissa kuvataan opiskelijoiden ja ohjaajien kokemuksia monialaisesta Innovating Sustainable Urban Living and Wellbeing -opintojaksosta, joka toteutettiin LAMKissa lokakuussa 2015. Opintojaksoon osallistui 17 opiskelijaa kahdeksasta eri maasta, ja mukana oli sekä vaihto- että tutkinto-opiskelijoita jokaiselta koulutusalalta. Opiskelijat jaettiin järjestäjien puolesta etukäteen neljään eri ryhmään siten, että monialaisuus toteutuisi mahdollisimman hyvin …