Opiskelijoiden ja yritysten välisen pidempiaikaisen yhteistyön kehittäminen Lahden ammattikorkeakoulussa

Ammattikorkeakouluissa käytetään paljon projektimaista oppimistapaa, jolloin opiskelijat pääsevät kehittämään taitojaan aidoissa työympäristöissä. Näiden projektien avulla opiskelijat oppivat toimimaan työntekijänä yrityselämässä, kehittäen omia taitojaan ja tietojaan. Ammattikorkeakouluille on tärkeää koko ajan kokeilla ja kehittää uudenlaisia tapoja toimia muuttuvassa toimintaympäristössä ja luoda uudenlaisia oppimisympäristöjä. Kirjoittajat: Tiia Kaitarinne ja Tapio Kari Työelämälähtöisyys ja …

Intensiiviviikko Saksassa osana sosiaali- ja terveysalan ylemmän korkeakoulututkinnon opintoja

Lahden ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan sosiaalialan (ylempi AMK) Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisen koulutuksessa järjestettiin intensiiviviikko kolmannen kerran saksalaisen Institut für Weiterbildung – Hochschule Neubrandenburg kanssa keväällä 2016. Intensiiviviikon teema oli ajankohtainen ja monikultuurisuusosaamisen kehittymiseen tähtäävä. Intensiiviviikko saa jatkoa vuoden päästä keväällä 2017, jolloin opiskelija- ja opettajaryhmä Hochschule Neubrandenburgista vierailee …

Erilaisia oppimiskokemuksia kansainvälisessä verkostossa

Tänä päivänä on tärkeä verkostoitua ja löytää hyviä kumppaneita kansainväliseen yhteistyöhön. Eräs tapa on osallistua kansainvälisten verkostojen toimintaan ja siten saada yhdellä kertaa iso joukko potentiaalisia kumppaneita ja uusia yhteistyömuotoja, joiden kautta voidaan tarjota uusia oppimiskokemuksia niin opiskelijoille kuin henkilökunnalle. Tämä artikkeli kuvaa Lahden ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusalan toimintaa NIBS – …