Ulkoilmatapahtuminen somistustekstiilit

Artikkelissa käsitellään tekstiilien kierrätystä. Suomessa syntyy vuosittain arviolta kymmenen kiloa tekstiilijätettä asukasta kohden, eikä niitä saisi enää 2016 tammikuussa voimaan tulleen jätelain uudistuksen nojalla viedä kaatopaikalle (Aalto, Dahlbo, Eskelinen, Huopalainen, Pennanen, Salmenperä & Sippola 2015). Tämän vuoksi tekstiilien jatkokäytön suunnittelu tulee nousemaan yhä tärkeämmäksi. Tekstiilit voidaan hyödyntää energiaksi tai polttoaineeksi, mutta tätä ei varsinaisesti lasketa kierrätykseksi. Tekstiilien kierrätys sellaisenaan tai uudelleen raaka-aineeksi olisikin kestävämpi ratkaisu.

Kirjoittajat: Päivi Liukkonen ja Lea Heikinheimo

Kuluttajille potenttiaalisia tekstiilien kierrätysvaihtoehtoja ovat muun muassa kirpputorit, hyväntekeväisyysjärjestöjen keräykset tai leikkaaminen matonkuteiksi. Tämä ei kuitenkaan ole ehkä toimivin ratkaisu ulkoilmatapahtumien somistustekstiileille. Suomessa järjestetään vuosittain lukuisia urheilu-, musiikki- ja kulttuuritapahtumia, joissa kussakin käytetään enemmän tai vähemmän tekstiilejä somistamiseen ja tunnelman luomiseen. Somistustekstiilejä ovat esimerkiksi banderollit, liput ja viirit. Ulkoilmatapahtumissa käytettävien somistustekstiilien käytöstä ja kierrätysmahdollisuuksista onkin tehty kartoitus Lahdessa 2017 järjestettäville pohjoismaisten hiihtolajien MM-kilpailuille osana REISKA (resurssitehokkuuden parantamisella tehoa liiketoimintaan)-projektia.

Lahti2017 MM-kisojen tavoitteena on toimia ympäristövastuullisesti, ja niille sekä niiden esikisoina toimineille Salpausselän MM-esikisoille 2016 on haettu Ekokompassi tapahtumaympäristösertifikaattia. Ekokompassi-sertifikaatti kertoo tapahtuman tai yrityksen sitoutumisesta jatkuvaan ympäristövaikutusten pienentämiseen (Ekokompassi 2016). Salpausselän MM-esikisoille myönnettiin ekokompassi sertifikaatti.

mmetkot PaiviLUlkosomisteiden materiaalia valittaessa tulee huomioida se, minkälaiselle rasitukselle ulkona käytettävät tekstiilit joutuvat ja näin ollen minkälaisia ominaisuuksia käyttötarkoitus tekstiilin materiaalille asettaa. Ulkona käytettävän tekstiilin tulee kestää vaihtelevia sääolosuhteita: tuulta, kosteutta, sadetta, lämpötilan vaihteluita ja auringon UV-säteilyä. Tuuli ja painovoima aiheuttavat kankaille rasitusta, jonka voimakkuutta kankaaseen imeytynyt kosteus saattaa tehostaa, jolloin materiaalin lujuusominaisuudet ovat tärkeitä. Niin ikään lujuusominaisuuksia kaivataan, jos kangas on ripustettuna esimerkiksi seinää tai aitaa vasten, jolloin se joutuu kestämään hankausta.

Ulkoilman asettamien vaatimusten lisäksi suurissa yleisötapahtumissa tulee huomioida tekstiilien paloturvallisuus. Salpausselän MM-esikisojen ja Lahti2017 MM-kisojen somisteiden materiaalina ovat yleisimmin ulkosomisteissa käytetyt materiaalit, polyesteri ja PVC. Kummankin edellä mainitun materiaalin lujuusominaisuudet riittävät ulkokäyttöön. Sekä polyesteri että PVC ovat vettä hylkiviä, ja ne kestävät hyvin auringon UV-valoa. Lisäksi kyseiset materiaalit ovat kemiallisesti kestäviä. Näistä kahdesta polyesteri on helpommin kierrätettävissä, mutta PVC:n kierrättäminen on toistaiseksi hankalaa, eikä se sovellu käytettäväksi energiajakeena. Tämän vuoksi PVC:stä valmistetut somisteet, kuten banderollit, olisi erityisen tärkeää hyödyntää uusien tuotteiden materiaalina.

Salpausselän MM-esikisoissa käytettyistä somisteista valtaosa soveltuu käytettäväksi uudelleen myös Lahti2017 MM-kisoissa, ehkä myös myöhemmissä Salpausselän kisoissa. Somisteet onkin pyritty suunnittelemaan niin, että uudelleenkäyttö on mahdollista. Ne somisteet, jotka eivät sovellu uudelleen käytettäviksi kisoista toisiin, on tarkoitus hyödyntää opiskelijayhteistöissä. Esimerkiksi MM-esikisojen somistusmateriaalit luovutettiin Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstuutille materiaaliksi, josta on tarkoitus tehdä uusiotuotteita.

Kartoituksen pohjalta voidaan sanoa, että Lahti2017 MM-kisojen ja niiden esikisojen somistusmateriaalien suunnitteluun on kiinnitetty huomiota, ja se on toteutettu hyvin kierrätyksen näkökulmasta. Vastaavanlaisen kartoituksen tekeminen muille tapahtumille voisi lisätä tietoutta tekstiilien kierrätyksestä ja auttaa toimimaan ympäristövastuullisemmin.

 

Lähteet:

Aalto, K. Dahlbo, H. Eskelinen, H. Huopalainen, M. Pennanen, J. Salmenperä, H. Sippola, K. 2015. Tekstiilien uudelleenkäytön ja tekstiilijätteen kierrätyksen tehostaminen Suomessa [viitattu 9.5.2016]. Helsingin yliopiston kirjasto. Saatavissa: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/155612/SY_4_2015.pdf?sequence=4

Ekokompassi. 2016. Mikä Ekokompassi? [viitattu 9.5.2016]. Saatavissa: http://www.ekokompassi.fi/mika-ekokompassi/

Kirjoittajat:

Päivi Liukkonen on valmistunut insinööriksi Lahden ammattikorkeakoulusta keväällä 2016. Lea Heikinheimo, TkT toimii materiaalitekniikan yliopettajana Lahden ammattikorkeakoulussa.

Lahti 10.6.2016

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.