Menestyvä bisnesidea nopeasti käytäntöön

Liiketalouden ja matkailun syksyllä opintonsa aloittaneet opiskelijat kehittivät ensimmäisenä projektinaan uusia tuotteita ja palveluita. Valmis tarjonta oli katettuna LAMKin lukuvuoden avajaisissa Lahden torilla. Kaikkiaan neljästä kymmenestä erilaisesta tuotteesta parhaiten myi The Ikkunanpesijät -tiimin ikkunanpesupalvelu. Tässä artikkelissa kerrotaan projektioppimisesta ja menestyksekkään lopputuloksen aikaan saaneista tekijöistä.

Kirjoittaja: Sami Heikkinen

Liiketalouden koulutuksessa on kuluneen vuoden aikana kokeiltu kaksi kertaa uusien opiskelijoiden orientaation yhteyteen ajoitettua projektia. Projektin tavoitteena on ollut tutustuttaa opiskelijoita ammattikorkeakouluopiskeluun, projektioppimiseen (Eteläpelto & Rasku-Puttonen 1999) ja toisiinsa. Kanssaopiskelijoiden tunteminen auttaa opintojen aikana vastaan tulevien ryhmätöiden tekemisessä (Heikkilä & Heikkilä 2005). Syksyllä opiskelunsa aloittaneet opiskelijat saivat ensimmäiseksi tehtäväkseen kehittää reilussa viikossa uusi tuote tai palvelu. Tuote piti olla valmiina myytäväksi LAMKin lukuvuoden avajaisissa Lahden torilla. Menestyksekkään tuotteen pitää vastata asiakkaiden tarpeisiin, olla helposti toteutettavissa ja tuottaa asiakkaille selkeää lisäarvoa (Osterwalder & Pigneur 2013). Avajaisiin myytäväksi päätyi mm. Oululaisen leipää, nokipannukahvia, erilaisia arpoja sekä kirpputoritavaraa. Myyntimäärällä mitattuna suurimman menestyksen saavutti liiketalouden opiskelijatiimin ikkunanpesupalvelu.

Voittajatiimiin kuuluivat Jani Haaman, Sami Ikävalko, Jutta Lehtinen, Enni Mustonen, Kristian Peltojoki, Elisa Salminen ja Niko Syrjäntö. Projektitehtävänannon saatuaan ryhmän jäsenet päättivät pohtia ideoita, joilla voisi saada mahdollisimman paljon myyntiä aikaan ilman raaka-aineita, materiaaleja tai tarvikkeita. Enni keksi matkalla kouluun idean ikkunanpesusta nähtyään Mukkulassa runsaasti ikkunoita. Toisena vaihtoehtona pohdittiin puutarhatöiden tekemistä, mutta ikkunanpesuun päädyttiin mm. yksinkertaisemman ikkunakohtaisen hinnoittelun perusteella. Yhden ikkunan pesemisen hinnaksi päätettiin viisi euroa.

Tiimi asetti tavoitteekseen myydä pesua vähintään 800 euron edestä. Kun tuo tavoite saavutettiin yllättävän helposti, päätettiin rimaa nostaa. Lopulta myyntiä kertyi kaikkiaan 1140 euron edestä. Tämänkin jälkeen kysyntää olisi vielä riittänyt, mutta tilauskirjojen täytyttyä enempää ei voitu enää myydä.

ikkunanpesijat

Kuva 1. The Ikkunanpesijät -tiimi myi ikkunanpesupalvelua yli tuhannella eurolla. Kuva: Petteri Penkari.

Tiimiläiset tunnistavat menestyksensä salaisuuksiksi monia eri tekijöitä. Elisan mukaan heti tehtävän alussa oli selvää, että kaikki tiimin jäsenet ovat tehtävässä täysillä mukana ja puhaltavat yhteen hiileen. Kaikille riitti vastuuta ja jokainen sai antaa tehtävän toteuttamisessa parastaan. Janin mukaan tiimin jäsenillä klikkasi heti alussa hyvin yhteen. Kaikki olivat heti alussa halukkaita voittamaan koko kisan. Hyvin suunnitellussa kokonaisuudessa ei myöskään päässyt tulemaan matkan varrella vastaan mitään yllättäviä takaiskuja.

Vastaavien haasteiden eteen joutuvia Kristian vinkkaa pohtimaan tuote- ja palveluideoita riittävän monipuolisesti. Ensimmäisiin ja helppoihin ratkaisuihin ei kannata turvautua, koska ne eivät johda parhaaseen lopputulokseen. Nikon mukaan tällaiset projektit ovat hyvä keino aloittaa opiskelu: heti pääsee mukaan käytännön tekemiseen, mutta kuitenkin pehmeästi. Samalla voi tutustua uusiin opiskelukavereihin ja testata omia liiketoimintataitojaan käytännössä.

Menestyneen joukkueen näkemykset tukevat hyvin vallalla ollutta näkemystä siitä, että menestyäkseen joukkueen jäsenillä täytyy olla yhteinen näkemys tavoitelluista päämääristä ja toisiaan tukevat taidot (Heikkilä & Heikkilä 2005). Samoin taustalle tarvitaan toimiva liikeidea (Osterwalder & Pigneur 2013) ja hyvin suunniteltu ja hallinnoitu projekti (Eteläpelto & Rasku-Puttonen 1999). Näillä elementeillä on mahdollista saavuttaa hyvät oppimistulokset ja myös kaupallisesti menestyksekäs lopputulos.

Lähteet

Eteläpelto, A. & Rasku-Puttonen, H. 1999. Projektioppimisen haasteet ja mahdollisuudet. Teoksessa A. Eteläpelto & P. Tynjälä (toim.), Oppiminen ja asiantuntijuus. Työelämän ja koulutuksen näkökulma, 181-205. Juva: WSOY.

Heikkilä, J. & Heikkilä, K. 2005. Voimaantuminen työyhteisön haasteena. Helsinki: WSOY.

Osterwalder, A. & Pigneur, Y. 2013. Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. New York: John Wiley & Sons.

Kirjoittaja

Sami Heikkinen on liiketalouden ja matkailun lehtori ja ohjasi voittanutta tiimiä projektin aikana.

Lahti 17.10.2016

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *