Luontomatkailu on hyvässä nosteessa

Luontomatkailun suosio jatkaa kasvuaan. Matkailualan tuoreimmat luvut kertovat myönteisen vireen jatkumisesta, ja etenkin luonto- ja hyvinvointimatkailussa Suomella on paljon annettavaa. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2016a.) Matkailun kasvu perustuu pitkälti suomalaisen luonnon vetovoimaan (Sitra 2013, 37). Suomalaiset haluavat liikkua luonnossa ja suuntaus on sama myös kansainvälisesti. Suomen kansallispuistojen käyntimäärät ovat kasvaneet 26 % vuosien 2012 ja 2015 välillä (Ympäristöministeriö 2016). Tähän kasvuun panostetaan myös Lahden ammattikorkeakoulun (LAMK) Mennään metsään -hankkeessa.

Kirjoittaja: Niina Ihalainen

Luonto on vahvasti mukana Visit Finlandin koordinoimissa strategisissa matkailuohjelmissa. Yksi näistä valtakunnallisista kehittämisohjelmista on Outdoors Finland, jonka tavoitteena on mikro- ja pk-yritysten kansainvälistymisen edistäminen ja luonto- ja reitistökohteiden laadun ja elämyksellisyyden kehittäminen. (Visit Finland 2016.) LAMKin toteuttama ja Maaseuturahaston rahoittama alueellinen Mennään metsään -hanke vastaa tarpeeseen kehittää luontomatkailua Päijät-Hämeessä. (LAMK 2016.)

Luonto on kansallisaarteemme

Luonnon myönteinen merkitys ihmisen hyvinvoinnille on tunnettu pitkään. Päijät-Hämeen luonto ja maisemat tarjoavat mitä parhaimmat puitteet luonto- ja hyvinvointimatkailulle sekä matkailuyritysten ja -kohteiden luontolähtöisten palveluiden kehittämiselle ja tuotteistamiselle. Tiirismaalla sijaitseva Pirunpesän rotko ja sen päältä avautuva maisema ovat tuoneet alueelle matkailijoita ainakin jo 150 vuoden ajan (Hentman 2016, 93). Myös luontoon liittyvät tapahtumat kiinnostavat entistä enemmän. Esimerkiksi Norjasta innostuksensa saanut Nuku yö ulkona -retkeilytapahtuma keräsi tuhansia kiinnostuneita Facebookissa. (Vaarne 2016.)

thumbnail_kuva1-pirunpesa
Kuva1 Iida Hollmén
Pirunpesä

Ainutlaatuinen päijäthämäläinen luonto on jääkauden muokkaamaa. Salpausselkä monimuotoisine reunamuodostelmineen, suppineen, runsaine pohjavesialueineen sekä alueen harjut ja laajat vesistöt tarjoavat matkailijoille upeita maisemia ja elämyksiä. Päijäthämäläiset metsät saavat kasvuvoimansa hyvästä maaperästä ja suotuisasta ilmastosta. Metsät ja retkeilyreitit ovat helposti saavutettavissa ja sopivan matkan päässä esimerkiksi pääkaupunkiseudulta tultaessa. Alueella on myös majoitustilaa sopivan etäisyyden päässä retkeilyreiteiltä.

Madventures-seikkailja ja tietokirjailija Riku Rantala (2016) toteaa Helsingin Sanomien kolumnissaan, että Suomessa emme itse aina ymmärrä, millaisia maailmanluokan luontomatkailukohteita maassamme on – ja miten muhkeita luontoarvoja kansalliseen taseeseemme on kirjattu. Toivottavasti myönteiset matkailu-uutiset maailmalta auttavat meitä suomalaisia paremmin ymmärtämään ja näkemään luonnon suomalaisena kansallisaarteenamme. Erittäin hyvänä uutisena käy Suomen nostaminen maailman kolmanneksi parhaaksi matkailumaaksi matkakirjojen ykkösjulkaisijan Lonely Planetin laatimassa listauksessa lokakuussa 2016 (Työ- ja elinkeinoministeriö 2016b).

Laadukkaita retkeilyreittejä ja tarinat näkyviksi

Mennään metsään -hankkeen keskeisenä tavoitteena on kehittää laadukkaiden retkeilyreittien verkosto Päijät-Hämeessä. Hankkeessa kehitettävät retkeilyreitit ja -alueet ovat: 1) Tiirismaan alue Hollolassa, 2) Lapakiston alue Lahdessa, 3) Heinolan Juustopolku ja Ilvespolku yhteyksineen Vierumäelle, 4) Kammiovuori Sysmässä, 5) Padasjoen Päijänne-Ilves sekä 6) Asikkalan Aurinko-Ilves yhteyksineen Evon retkeilyalueeseen. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä hanketoimijoiden, opiskelijoiden, asiantuntijoiden sekä muiden luontomatkailun kehittämisestä kiinnostuneiden kanssa. Hankkeessa tuotetaan valokuvia, videoita, reittiesitteitä ja muuta viestintä- ja markkinointimateriaalia, jonka avulla vahvistetaan alueen matkailuyritysten ja -kohteiden luontomatkailun kehittämistä sekä kotimaassa että kansainvälisillä markkinoilla toimimista varten.

thumbnail_kuva-2-paijanne-ilveksen-nuotiopaikalla
Kuva2 Iida Hollmén
Päijänne-Ilveksen nuotiopaikalla

Tavoitteena on rakentaa päijäthämäläisittäin ainutlaatuisten ainesten pohjalta retkeilyreiteille yhteinen alueidentiteetti, joka erottaa sen muista Suomen retkeilyalueista. Päijät-Hämeen retkeilyreittien varrelta löytyy muinaismuistoja ja kerättävissä on perimätietona kulkeneita uskomuksia ja tarinoita. Alueella on muun muassa vanhoja metsäkulttuurin jälkiä, jotka ovat peräisin tervanpoltosta, kaskitaloudesta ja puunuitosta.

LAMKin liiketalouden opiskelijat tapaavat kyläyhdistysten väkeä ja alueen asukkaita ja keräävät tietoa ja tarinoita retkeilyreittien varrelta syksyn 2016 aikana. Tavoitteena on saada mielenkiintoiset tarinat talteen ja hyödyntää niitä luonto- ja hyvinvointimatkailun kehittämisessä Päijät-Hämeen alueella. Tarinallistamisen toivotaan innostavan myös alueen asukkaita menemään metsään ja saavan heidät entistä enemmän käyttämään olemassa olevia lähivirkistysmahdollisuuksia ja arvostamaan päijäthämäläistä luontoa ja maisemaa.

Valokuvat tarinallistaminen tukena

Valokuvat ja tarinat kuuluvat yhteen. LAMKin Muotoiluinstituutin valokuvauksen opiskelijat Iida Hollmén ja Eetu Linnankivi kuvasivat Päijät-Hämeen retkeilyreittejä kesällä 2016. Ikuistettuna on reittien kauniita metsä- ja järvimaisemia, kasvillisuutta, opasteita sekä iloisia retkeilytuokioita ja -tunnelmia yhdessäolosta luonnon helmassa.

Iida Hollmén ja Eetu Linnankivi ovat molemmat luontoihmisiä ja pitävät luonnossa liikkumisesta, joten valokuvaus luonnossa tarjosi mitä mieluisimmat puitteet työnteolle.
–    Oli todella yllättävää huomata, miten monia upeita laavuja ja luontoreittejä löytyy näin läheltä Lahtea. Upeaa oli nähdä, kuinka paljon hienoja luontokohteita on aivan vieressä, minne voi mennä vaeltamaan, yöpymään ja rauhoittumaan, Iida Hollmén ja Eetu Linnankivi summaavat.

thumbnail_kuva3-teltanpystytys-aurinko-ilves-reitilla
Kuva3 Iida Hollmén
Teltanpystytys Aurinko-Ilves-reitillä

Luonnon vetovoima parempaan käyttöön

Päijät-Hämeen luonto ja sieltä löytyvät retkeilykohteet voisivat olla paljon paremmin hyödynnettyjä ja valjastettuja palvelemaan luonto- ja hyvinvointimatkailua – luontoa luonnollisesti kunnioittaen. Jotta retkeilyreittien laatu ja taso saadaan vastaamaan nykymatkailijoiden tarpeita, niin paljon pohjatyötä tulee luontomatkailun kehittämisen eteen vielä tehdä.

Reittien infrastruktuurin, löydettävyyden ja turvallisuuden lisäksi laatu merkitsee myös lähistöltä löytyviä matkailupalveluita. (Leppänen 2016.) Panostaminen luonto- ja hyvinvointimatkailuun kannattaa tutkitusti. Metsähallituksen (2016) mukaan investointi, jonka valtio sijoittaa kansallispuistoihin ja retkeilyalueisiin, palautuu yhteiskunnalle monikertaisesti takaisin paikallisena yritystoimintana ja työpaikkoina. Kävijöiden rahankäyttö tuo lähialueelle keskimäärin noin 10 euroa jokaista retkeilypalveluihin ja luontokeskuksiin sijoitettua euroa kohti.

Lähteet

Hentman, R. 2016. Etelä-Suomen retkeilyopas 2: Luontokohteita pääkaupunkiseudulta itään. Helsinki: Minerva.

Lahden ammattikorkeakoulu 2016. Mennään metsään [viitattu 14.11.2016]. Saatavissa: http://www.lamk.fi/projektit/mennaan-metsaan/Sivut/default.aspx

Leppänen, T. 2016. Retkeilypoluille halutaan matkailijoita. Etelä-Suomen Sanomat 3.11.2016 A4-A5.

Metsähallitus 2016. Kansallispuistot ja retkeilyalueet tärkeitä paikallistaloudelle [viitattu 14.11.2016]. Saatavissa: http://www.metsa.fi/suojelualueetjapaikallistalous

Rantala, R. 2016. Kansallisaarteemme ovat maailmanluokkaa. Helsingin Sanomat 28.5.2016 D5.

Sitra 2013. Luonnonlukutaito. Lue liiketoimintaa vihreästä hyvinvoinnista. Helsinki: Erwero.

Työ- ja elinkeinoministeriö 2016a. Matkailualan tuoreimmat luvut kertovat kasvusta. Tiedote 089/2016 15.4.2016.

Työ- ja elinkeinoministeriö 2016b. Rehn iloitsee: Matkailu hyvässä nosteessa. Tiedote 31.10.2016.

Vaarne, V. 2016. Tuhannet kiinnostuivat ulkona nukkumisesta. Helsingin Sanomat 16.9.2016 A12.

Visit Finland 2016. Kesäaktiviteetit – Outdoors Finland [viitattu 29.8.2016]. Saatavissa: http://www.visitfinland.fi/tuoteteemat/kesaaktiviteetit-outdoors-finland/

Ympäristöministeriö 2016. Kansallispuistojen suosio jatkaa kasvuaan – ministeri Tiilikainen luottaa luontoon matkailun veturina [viitattu 10.11.16]. Saatavissa:
http://www.ym.fi/fi-FI/Luonto/Kansallispuistojen_suosio_jatkaa_kasvuaa(40288)

Kirjoittaja

TKI-asiantuntija Niina Ihalainen, VTM, MBA, työskentelee Lahden ammattikorkeakoulussa Mennään metsään -hankkeen projektipäällikkönä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.