Pelien mahdollisuudet opetuksessa

Aiemmin käsittelin varovaista suhtautumistani pelillistämiseen (Vainio 2016). Pelisuunnittelu on vaikeaa ja monimutkaista. Jos minulla olisi tilaisuus ja löytyisi oikea kurssi, olisin kuitenkin kiinnostunut käyttämään oikeita pelejä apuna opetuksessani.

Kirjoittaja: Aki Vainio

Pohjimmiltaan pelit ovat aina opetustyökaluja, mutta ne opettavat usein hyvin kapea-alaisia asioita. Pelit kuitenkin tekevät tämän tehokkaasti. Niissä on selkeästi asetetut tavoitteet, joiden saavuttamisesta annetaan jatkuvaa palautetta. Hyvän pelin säännöt myös ruokkivat luovuutta ja antavat mahdollisuuksia strategiseen ajatteluun. Nämä kolme asiaa sisältyvät jo pelin määritelmään (McGonigal 2011, 21). Vaikka pelit ovatkin itsenäisiä kokonaisuuksia ja siten eivät välttämättä sovellu suoraan tosielämään, ne sisältävät mahdollisuuden kehittää omaa ajattelua.

Magic: the Gathering (myöhemmin Magic) on alun perin vuonna 1993 julkaistu peli, joka perustuu keräilykortteihin, joista pelaajat rakentavat pakan, joilla pelaavat toisiaan vastaan. Peli yhdistää shakkimaista ajattelua, jossa pelaaja suunnittelee toimintaansa, ja pokerimaista ajattelua, jossa pelaaja ei voi koskaan olla varma, mitä resursseja vastapuolella on käytettävissään. Pelillä on maailmanlaajuisesti 20 miljoonaa pelaajaa ja suosio perustuu pitkälti sille, että peli uusiutuu nopeasti ja tarjoaa erilaisia kokemuksia erilaisille pelaajille. Osa pelin kauneutta on se, että se skaalautuu pelaajiensa mukaan.

kuva1

Kuva 1. Jotkut pelaajat ovat enemmän kotonaan useamman kuin kahden hengen pelissä, mikä tekee pelistä sekä sosiaalisemman, että monimutkaisemman

Pelikokemus on hyvin erilainen kovan luokan ammattilaispelaajien parissa kuin ns. keittiöpöytäpeleissä, vaikka taustalla olevat säännöt ja käytettävissä olevat kortit ovatkin samat. Pelin perusajatus on aina sama: Jokaisella pelaajalla on käytössään oma pakka, jonka hän on rakentanut ennalta sovituilla säännöillä. Pakan rakentaminen itsessään voi vaihdella pikaisesti kyhätystä viikkokausien tai vuosienkin hiomisen tulokseen. Peli on kuitenkin hyvin dynaaminen. Kortti tai pakka, joka on hyvä tällä hetkellä saattaa muuttua huonoksi nopeasti, jos muiden pelaamista pakoista koostuva ympäristö muuttuu. Peli on suunniteltu intransitiiviseksi, jotta ei löytyisi yhtä parasta tapaa rakentaa pakka, mikä tekisi pelistä nopeasti tylsän ja yksipuolisen. Aina on tilaa löytää uusia pakkoja ja rakennuspalikatkin muuttuvat nopeasti, kun peliin julkaistaan noin 1000 uutta korttia vuosittain.

Monet koulutkin ovat ottaneet Magicin joko osaksi opinto-ohjelmaa tai tukevat sen ympärillä olevaa kerhotoimintaa. Sekä Stanfordissa (Leung 2009), että Berkeleyssä (DeCal.org 2016) peliä käsittelevät kurssit ovat lähteneet opiskelijoiden aloitteesta ja opiskelijat ovat myös toteuttaneet kurssit. Näiden kurssien aihealueet ovat hyvin laajoja ja vaihtelevia, liikkuen pelin itsensä vaatimista monimutkaisista päätöksistä, peliin liittyviin taloudellisiin kysymyksiin ja aina erilaisiin koneoppimistehtäviin, joissa käsitellään peliin liittyviä ongelmia.

Peli on itsessään loputon lähde erilaisille mahdollisuuksille oppia. Pakanrakentaminen on usein projekti, jossa on omat aikataulunsa, joukko ihmisiä, joilla on omat vastuunsa, paljon analyysia ympäristöön liittyen, sekä ympäristön muutosten ennakointia, kun muut tiimit tekevät samaa asiaa, testausvaihe ja niin edelleen. Siinä sivussa on tärkeää selvittää esimerkiksi millä todennäköisyydellä tietyn kortin nostaa esimerkiksi seitsemän ensimmäisen kortin aikana tai että pystyykö pelit pelaamaan turnausympäristössä annettujen aikarajojen puitteissa.

Peli on niin mielenkiintoinen, että vaikka peliä ammattimaisesti pelaavillakin on usein toinen, paljon paremmin palkattu, työ, he palaavat uudestaan ja uudestaan pelaamaan turnauksiin, joiden odotusarvot ovat erittäin alhaiset suhteessa heidän panostuksiinsa. Tässä on toki myös sosiaalinen aspekti, kun he kokoontuvat aina samojen tiimitovereiden kanssa yhteen, mutta pääsyy tähän on pelin tuoma haaste.

kuva2

Kuva 2. Pitkäaikaisille pelaajille kerääntyy usein kasoittain kortteja

Sam Blackin mukaan (2015) Magic on paras tapa ajattelun opetteluun, jonka hän tuntee. Hän nostaa erityisesti esiin sen, että Magicin pelaajana täytyy ajatella ”pehmeästi” eli kun tietoon liittyy epävarmuutta, ei kannata pitää kiinni uskomuksista, koska ne saattavat osoittautua vääriksi. Tällainen pehmeä ajattelu auttaa mukautumaan muuttuvaan maailmaan ja tilanteeseen. Magic kehittyy nopeasti ja usein pelin perustotuudetkin järkkyvät, kun uudet kortit tai vanhat kortit uusissa konteksteissa muuttavat tilannetta.

Jos projektiosaaminen, tiimityöskentely, päätöksenteko ja monet muut edellä mainitut tai mainitsematta jääneet asiat, kuten peliin liittyvä tutkimus, eivät riitä, peli opettaa kestämään epäonnistumisia. Jokainen pelaaja tietää, että kun hän hakeutuu omalle tasolleen, hänen voittoprosenttinsa kaksinpeleissä ei voi olla juurikaan suurempi kuin 50. Kaikkien aikojen menestyneimpien pelaajien voittoprosentit ammattilaisturnauksissa liikkuvat vähän alle 70 prosentissa. Tähän vaikuttaa osin pelin luonnollinen varianssi, mutta myös monet muut tekijät, kuten väärät pakkavalinnat. Pelaajat eivät kuitenkaan luovuta näiden numeroiden edessä, vaan reflektoivat usein tarkasti sitä, mitä olisivat voineet tehdä toisin ja missä paikoin heillä ei ollut mahdollisuutta muuttaa lopputulosta.

Tässä piileekin pelien tärkein opetus. Peliharrastajilla on luottamus siihen, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan kohtaloonsa. Kun he epäonnistuvat, he toimivat kuten peleissä eli kokeilevat toista tapaa toimia, kunnes löytävät oikean lähestymistavan.

Magic ei ole ainut peli, joka tuo tällaisia mahdollisuuksia, mutta voi olla, että se on tällaiseen tarkoitukseen paras peli monipuolisuutensa ja pitkän historiansa vuoksi. Siitä on myös helppo rajata kokonaisuuksia, joissa voi tarpeen tullen unohtaa siitä historiasta merkittävän osan.

Myös työnantajat ovat hiljalleen heränneet pelin mahdollisuuksiin (esim. Hoffman 2015). Vaikka peleillä on edelleen stigma ja niiden kirjaamiseen työhakemukseen näyttää monille siltä kuin CV olisi tarvinnut täytettä, niin tilanne on muuttumassa. Peleillä on kuitenkin eroa. Työnantajan näkökulmasta on hyvin eri asia, että onko hakija pelannut Pokemon Gota vai jotain monimutkaisempaa ja kehittävämpää. Toisaalta, on myös vaikea syyttää hakijoita siitä, että he yrittävät salata harrastuksiaan (Bereznak 2011), joten nämä taidot eivät ehkä kohtaa tarpeita.

Lähteet:

Bereznak, A. 2011. My Brief OkCupid Affair With a World Champion Magic: The Gathering Player [viitattu 7.10.2016]. Saatavissa: http://gizmodo.com/5833787/my-brief-okcupid-affair-with-a-worldchampion-magic-the-gathering-player

Black, S. 2015. Learning from Magic [viitattu 6.10.2016]. StarCityGames. Saatavissa: http://www.starcitygames.com/article/31286_Learning-From-Magic.html

DeCal.org. 2016. Magic: the Gathering [viitattu 10.11.2016]. Berkeley, CA: Democratic Education at Cal. Saatavissa: http://www.decal.org/3900

Hoffman, S. 2015. Why My Next New Hire Will Have Magic: the Gathering on their Resume [viitattu 6.10.2016]. LinkedIn. Saatavissa: https://www.linkedin.com/pulse/why-my-next-new-hire-have-magicgathering-resume-scott-hoffman

Leung, K. 2009. What this is all about [viitattu 10.11.2016]. Saatavissa: http://magic.kevinleung.com/?p=3

McGonigal, J. 2012. Reality is Broken – Why Games Make Us Better and How They Can Change the World. Vintage Books: Iso-Britannia.

Vainio, A. 2016. Miksi en pelillistä kurssejani [viitattu 10.11.2016]. Lahti: LAMK. Saatavissa: http://lahtinen.lamk.fi/?p=1754

Kuvalähteet:

KUVA 1: Lauri Maijala: ” EDH time tonight!” [viitattu 11.11.2016]. Saatavissa: https://www.instagram.com/p/BDI6IpngNSz/

KUVA 2: Lauri Maijala:  ”That damn card! I know I saw it somewhere like two seconds ago!” [viitattu 11.11.2016]. Saatavissa: https://www.instagram.com/p/BI7Ybv3BDDT/

Aki Vainio opettaa tietojenkäsittelyä Lahden ammattikorkeakoulussa ja on Magic: the Gatheringin julkaisijan mukaan pelin ammattilainen, vaikka peli on hänelle tähän mennessä maksanut kymmeniä tuhansia euroja ilman minkäänlaisia rahavoittoja.

LAHTI 17.11.2016

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.