Lahden ammattikorkeakoulusta toiminnallisia oppimateriaaleja Itämeri-tietoisuuden lisäämiseksi

Lahden ammattikorkeakoulussa (LAMKissa) on toteutettu keväästä 2016 alkaen EU-lippulaivahankkeen statuksen saanutta Interactive Water Management (IWAMA) -projektia. Projektissa on mukana jätevedenpuhdistusalan toimijoita Itämeren alueelta. Hankkeen tavoitteena on kehittää jätevedenpuhdistusprosessien energiatehokkuutta, lietteen lämpö- ja energiapotentiaalin hyödyntämistä sekä vähentää ravinteiden päätymistä Itämereen. Osana IWAMA-hanketta LAMK on sitoutunut osallistumaan Itämerihaasteeseen. Tässä artikkelissa kerrotaan, miten LAMK on lähtenyt toteuttamaan Itämerihaasteen sitoumustaan yhteistyössä Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen kanssa.

Kirjoittajat: Sakari Halmemies, Kimmo Heponiemi & Päivi Kärnä

Itämeren suojelu yhdistää

IWAMA-projektissa on mukana yhteensä 17 varsinaista ja 12 liitännäispartneria ympäri Itämerta. Lahden ammattikorkeakoulu toimii hankkeessa yhtenä neljästä pääpartnerista, ja vastaa osaamisen kehittämisen kokonaisuudesta. Muut pääpartnerit ovat hanketta vetävä Union of Baltic Cities (UBC) sekä Berliinin teknillinen yliopisto ja Tarton yliopisto. Hankkeessa on mukana useita jätevedenpuhdistuslaitoksia, vesialan organisaatioita sekä tutkimuslaitoksia. Tätä 4,6 miljoonan euron yhteishanketta rahoitetaan Interreg Baltic Sea Region-ohjelmasta. Hanketta toteutetaan vuosina 2016-2019. (IWAMA 2016.)

LAMK mukaan Itämerihaasteeseen

Itämerihaaste on Helsingin ja Turun kaupunkien vuonna 2007 perustama haastekampanja, jossa haasteen vastaanottaneet tahot sitoutuvat tekemään lakisääteisen velvollisuutensa ulkopuolelle jääviä, konkreettisia toimia Itämeren tilan parantamiseksi. Haasteen on ottanut vastaan tähän mennessä noin 240 eri toimijaa. (Itämerihaaste 2016.) Itämerihaasteen toimet voivat liittyä esimerkiksi jäteveden puhdistukseen, hulevesien käsittelyyn, tiedon levittämiseen ja strategisiin linjavetoihin. LAMK julkisti oman Itämerihaaste-sitoumuksensa Lahden torilla Ympäristökylä-tapahtumassa 22.9.2016 ja on kannustanut myös muita Lahden alueella toimivia yhdistyksiä ja yrityksiä ottamaan haasteen vastaan.

Oppimispaketti Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen käyttöön

Osana LAMKin Itämerihaastekampanjaa IWAMA-hankkeen tiimoilta otettiin keväällä ja kesällä 2016 yhteyttä moniin Lahden alueella toimiviin tahoihin tavoitteena kartoittaa yhteistyömahdollisuuksia. Päijät-Hämeen LUMA-keskus lähti mukaan ja yhdessä ideoitiin Itämeri-aiheisen toiminnallisen oppimispaketin tuottamisesta LUMA-tiedeluokan käyttöön. Idean toteuttamiseen tarjoutui tilaisuus syyskuussa 2016 alkaneella Environmental Project-opintojaksolla, jolla yksi ryhmä sai tehtäväkseen kyseisen oppimispaketin suunnittelun ja toteutuksen. Oppimispaketin avulla LAMK toteuttaa omaa haastesitoumustaan ja lisää Itämeri-tietoisuutta.

Environmental Projectissa mukana monenlaisia hankkeita

Syyslukukauden kestäneellä Environmental Project –opintojaksolla tehtiin yhteistyötä IWAMAn lisäksi kolmen muun eri ympäristöteemoja käsittelevän hankkeen kanssa. Opiskelijat saivat esittää toiveita siitä, minkä hankkeen antamaan tehtävään halusivat osallistua.  Opiskelijoilla oli opintojaksolla oman hankkeen tehtävän lisäksi myös yhteisiä opintoja, jotka käsittivät eriaiheisia asiantuntijaluentoja ja vierailuja. IWAMA-hankeen tehtävää tekemään valikoitui kuuden opiskelijan ryhmä. Opintojaksolle osallistuneiden vaihto-opiskelijoiden myötä mukaan saatiin myös kansainvälistä näkökulmaa.

Puheista teoiksi

Toiminnallisen Itämeri-oppimispaketin tuottaminen käynnistyi syyskuun alussa opiskelijoiden ja Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen sekä Lahden lyseon edustajien kesken. Tapaamisen tuloksena päädyttiin rajaamaan oppimispaketin kohderyhmäksi lukiolaiset. Paketista oli tarkoitus tehdä puolen koulupäivän mittainen ja jakaa se kahteen osaan; teoria- ja laboratorio-osaan. Opiskelijat jatkoivat itsenäisesti tästä eteenpäin tekemällä ensin projektisuunnitelman sekä jakamalla tehtävät ja vastuualueet. Toinen puoli ryhmästä alkoi työstää teoriaosuutta ja toinen puoli laboratorio-osuutta.

kuvis1

Kuva 1: Koulutuspakettiin kuuluvan laboratorio-osuuden testaamista oikeissa olosuhteissa. Lahden Lyseon opiskelijoita analysoimassa Itämeren vettä. Kuva: Kimmo Heponiemi

Lukiolaiset testasivat oppimispakettia

Marraskuussa oppimispaketin toimivuutta testattiin käytännössä, kun kolmisenkymmentä Lahden Lyseon lukiolaista saapui Niemen kampukselle oppimispakettia valmistelleen ryhmän vieraaksi. Alun esittelyjen jälkeen kerrattiin laboratorion turvallisuusmääräykset ja lukiolaiset jaettiin kahteen ryhmään. Toinen ryhmä aloitti työskentelyn laboratoriossa ja toinen teoriaosuuden parissa. Päivän puolivälissä ryhmät vaihtoivat osia. Lopuksi käytiin yhdessä läpi päivän antia ja kerättiin lukiolaisilta palautetta päivän kulusta. Oppimispaketti vietiin läpi suunnitellussa ajassa ja päivästä saatiin arvokasta tietoa siitä, mikä toimi ja missä tarvittaisiin vielä kehittämistä. Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen koordinaattorin Tarja Kariolan mukaan käytännön pilotointi kuitenkin osoitti, että suunniteltu kokonaisuus toimii myös käytännössä (2016).

kuvis

Kuva 2. Koulutuspaketin teoriaosuuteen kuului tiedon hankkimista ja jakamista Itämeren tilasta ja suojelusta. Ympäristöteknologian insinööriopiskelijat opastavat lukiolaisia Padlet-sovelluksen käytössä. Kuva: Kimmo Heponiemi

Positiivista palautetta projektista

Kariola kertoi yhteistyön sujuneen opiskelijoiden kanssa todella hyvin. Yhteydenpito oli tehokasta ja helppoa. Ryhmä pysyi sovitussa aikataulussa ja kaikki ryhmän opiskelijat olivat selvästi motivoituneita ja sitoutuneita tekemään töitä. Erityisesti hän mainitsee oppimispaketin pilotointipäivän onnistumisen. Kolmenkymmenen lukiolaisen opettaminen ei ole etenkään ensikertalaiselle helppoa ja muutamat ennalta-arvaamattomat päivän aikana vastaan tulleet ongelmat ryhmä hoiti hienosti. Kariolan mukaan Päijät-Hämeen LUMA-keskus tekee tulevaisuudessakin mielellään vastaavanlaista yhteistyötä LAMKin kanssa. (Kariola 2016.)

Lähteet:

Itämerihaaste. 2016. Mikä Itämerihaaste? [Internet-sivu] [viitattu 16.11.2016]. Saatavissa: http://www.itamerihaaste.net/tietoa_meista.

IWAMA. 2016. IWAMA: Improving wastewater management in the Baltic Sea Region. [Internet-sivu] [viitattu 16.11.2016]. Saatavissa: http://www.ubc-sustainable.net/library/publication/iwama-improving-wastewater-management-baltic-sea-region.

Kariola, T. 2016. LUMA-keskuksen koordinaattorin haastattelu 02.12.2016.

Kirjoittajat:

Kirjoittajat työskentelevät Lahden ammattikorkeakoulussa Tekniikan alalla: Sakari Halmemies (yliopettaja), Kimmo Heponiemi (projektityöntekijä), Päivi Kärnä (suunnittelija).

LAHTI 9.12.2016

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.