Yhteisöllisen kehittämisen mahdollisuudet organisaatiossa

Verkostoituminen koskettaa ilmiönä ja toimintamallina yhä enemmän myös julkista ja kolmatta sektoria, koska sielläkin on etsittävä uusia ja vaihtoehtoisia toimintamalleja. Organisaatiot hakeutuvat yhteistyöhön muiden kanssa saadakseen tärkeitä resursseja ja saavuttaakseen strategista etua. Osallistavia menetelmiä käytetään apuna erilaisten verkostojen suunnittelussa sekä arvioinnissa ja seurannassa. Osa menetelmistä sopii samanaikaisesti sekä kehittämis- ja …

Vapaaehtoisten intraa kehittämässä

Artikkeli pohjautuu Liiketalouden ja matkailun alan palveluliiketoiminnan tradenomin opinnäytetyöhön. Työ käsittelee tiedonkulkua ja sen välittämistä MM-kisojen vapaaehtoisille. Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella vapaaehtoisten työntekijöiden käyttöön intran palvelujen sisältö ja työkalu kisaorganisaation käyttöön. Tutkimusaineisto kerättiin kahdella kyselyllä, joista ensimmäinen tehtiin esimiehille ja toinen esikilpailuissa 2016 toimineille vapaaehtoisille työntekijöille. Kirjoittajat: Vilho Putkonen ja …

Teollisen palvelun hinnoittelun haasteet jauhemaalaamon näkökulmasta

Artikkeli perustuu liiketalouden ja matkailun alan opinnäytetyöhön, jossa käsiteltiin teollisen jauhemaalaamon kustannusrakennetta ja hinnoittelua. Työn toimeksiantaja oli teollisuuden palveluyritys Mittametalli Oy, joka toimii metallialalla sopimusvalmistajana ja tekee alihankintamaalausta. Tutkimuksen tarkoituksena oli saada kattava käsitys teollisuuden palveluyrityksen kustannusrakenteesta ja hinnoittelun haasteista, ja tätä tietoa soveltaen auttaa toimeksiantajaa hinnoittelemaan jauhemaalaamopalvelunsa kannattavasti. Työn …