Yrityksen hankintatoimen visuaalinen mittaristo, Case: eKeiretsu Oy

Artikkeli perustuu liiketalouden ja matkailun alan opinnäytetyöhön, jossa tutkittiin hankintoja seuraavan visuaalisen mittariston rakentamista ja merkitystä eKeiretsu Oy:n asiakasyrityksen tarpeisiin. Visuaalinen mittaristo laadittiin osaksi olemassa olevaa hankintojen toiminnanohjausjärjestelmää antamaan asiakasyritykselle ajantasainen ja paikkansapitävä tieto hankintojen tilasta.  Kirjoittajat: Riikka Vanamo ja Sirpa Suhonen Tutkimuksen taustaa Hankintojen osuus yrityksen liikevaihdosta on merkittävä …

Kuinka menestyvä brändi rakennetaan?

Brändäys ja brändin rakentaminen ovat erityisen tärkeitä, jos yritys haluaa kansainvälistyä. Varsinkin Yhdysvaltain markkinoilla brändätyt yritykset ja tuotteet nähdään luotettavampina ja parempina kuin brändäämättömät. Brändi antaa tuotteelle ja yritykselle arvoa, jota on vaikea rahassa mitata – suuri osa kyseisestä arvosta on sidoksissa kuluttajien mielikuviin. Yksi hyvä määritelmä brändille onkin se …

Hyvinvointialan ekosysteemillä vahvistusta hyvinvointialan yrittäjyyteen Päijät-Hämeessä

Tässä artikkelissa kuvataan kehitteillä olevan Päijät-Hämeen hyvinvointialan ekosysteemin taustoja ja käynnistymässä olevaa kehittämishanketta, jota Lahden ammattikorkeakoulu on toteuttamassa yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston, LADECin sekä Lahden kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan kanssa. Kirjoittajat: Kati Peltonen & Pirjo Tuusjärvi Sote-uudistus muuttaa hyvinvointialan yritysten toimintakenttää Sote- uudistus on suurimpia hallinnon ja toimintatapojen uudistuksia, mitä …